ISO belgelerinin alınması için gerekli standartların oluşturulması, Müraacatların yapılması, Denetim süresince firmaya destek verilmesi, Firmanın ISO 9001 standartlarında çalışmasının sağlanması.

ISO  9000 Standart serisi, Toplam Kalite Yönetimi’nin satın alınan malzeme kaliteli olmadıkça, kalite de mükemmelliğe ulaşmak imkansızdır şeklindeki başlangıç prensibinin gerekli kıldığı uygulamalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu standartlar, firmanın Kalite yönetim sistemleri nin kalitesini ölçmek ve bu yolla müşterilerine kalite güvencesi vermek amacına yöneliktir. ISO 9000, kalite güvence sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesi ve müşteri şartlarının karşılanması yoluyla müşteri memnuniyetinin arttırılması için proses yaklaşımının benimsenmesidir. Bu standart, kalite ile ilgili tüm problemleri çözmez, neyin yapılacağını değil; nasıl yapılacağını söyler ve bunlara ilaveten, etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir.

 • Standardın Amacı
 • Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlaması,
 • Kuruluşlar arasında güven ortamı yaratması,
 • Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesidir

HER SEKTÖRÜN UYGULAYABİLECEĞİ, BELGE ALABİLECEĞİ (Genel; JENERİK) SİSTEM STANDARDLARI

 • ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi)
 • ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi)
 • OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)
 • ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)
 • BS 25999 (İş sürekliği yönetim sistemi)
 • ISO 10002 (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi)

SEKTÖREL SİSTEM STANDARTLARI

 • ISO/TS 16949 (otomotiv yan sanayi kalite yönetimi sistemi)
 • AS EN 9100 (havacılık sektörü)
 • ISO 13485 Medikal Sektörü Salite Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • GLOBALGAP (Tarım sektörü)
 • BRC (İngiliz perakendeciler birliği) Tarım, Gıda, Ambalaj sektörü
 • HALAL (HELAL) Gıda , Kesimhane , Tarım vb sektörler
 • IFS ve Organik Gıda
 • FSC – CoC (Orman ürünleri sektörü)

Tarım ve Gıda alanında da geniş hizmet yelpazemiz mevcuttur.