Sizlere hizmet verirken bu ekip ve tecrübeyle yanınızda oluyoruz. Buradaki kişilerin görevleri birbirini tamamlamaktadır. Önemli olan geniş bir vizyon ve bakış açısıyla sizlere katkı sağlamaktır. Olayı sadece teoride değil, uygulamalı olarak sahada da tatbik etmiş olmak çok önemlidir.

HİKMET BAYDAR

1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. CNBC-E, TRT, SKYTÜRK, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık,Aracı kurumlarda teknik analiz eğitimi vermiştir.

Uludağ İhracatçılar Birliği, İTKİB, KOSGEB, EBSO, Eskişehir Sanayi Odası, MÜSİAD, ASKON gibi sivil toplum kuruluşlarında Global krizin şirketler üzerine etkileri ve şirketlerin alması gereken tedbirler, Faiz ve kur riskin den korunma yolları gibi konularda seminerler vermiştir. Terrapinn tarafından birleşik Arap Emirliklerinde düzenlenen Funds World Middle East 2007 konferansına Türkiye’den konuşmacı olarak davet edilmiştir. Chicago Mercantile Exchange tarafından düzenlenen Currency futures yarışmasında “the Best Mega Trader” seçilmiştir.


ABD’de Futures Options sertifika programına katılmıştır.Fransa’da SNCF’de Fransız demiryolu işletmeciliğini incelemiştir. SPK ileri düzey lisans belgesine sahiptir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

MESLEK DENEYİMLERİ

 • DENETİM

1985-1991 Yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak görev yapmıştır. Bu süre içerisinde, TCDD bünyesindeki fabrika, şirket, liman, hastahane, bölge müdürlükleri ve genel müdürlük birimlerinde teftiş inceleme ve soruşturmalar yapmıştır. Kurumların mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını incelemiş ve daha verimli olmaları hususundaki görüşlerini rapor olarak yönetime sunmuştur.

 • SİGORTACILIK-FON YÖNETİMİ

1991-1995 Yılları arasında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi genel Müdürlüğünde risk uzmanı olarak görev almıştır. Bu süre içerisinde elementer dallar, hayat branşı, reasürans, koasürans vb konularla ilgili sigortacılık eğitimi almış, risk analizleri yapmış olup son dönemlerde Anadolu sigortanın likit varlıklarını yönetmiştir.

 • BORSA, SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL ÜRÜNLER

1994-1998, 2004-2007 Yılları arasında Aracı kurumlar, sigorta şirketleri, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Fon Müdürlüğü gibi değişik unvanlarla üst düzey yöneticilik yapmış, çeşitli türlerde fonlar ve yatırım ortaklıkları kurmuş ve yönetmiştir. BIST, spot döviz, futures, forex ve TL piyasalarında trade etmiştir.

 • BANKACILIK

1998-2004 Yılları arasında çeşitli bankaların hazine ve sermaye piyasalarıbölümlerini yönetmiş, banka likit varlıklarını değerlendirmiş,bankaların taahhütlerini karşılamak için gerekli tedbirleri almıştır.

 • DANIŞMANLIK

2005 Yılından bugüne kadar, bazı reel sektör firmalarının, sağlıklı finansal yapıya kavuşması,finansman yönetimi,maliyet yönetimi,satış ve satınalma yönetimi, üretim yönetimi hususlarında firmaların mevcut durumunun incelenmesi, daha etkin yönetim ve denetim yapısının oluşturulması, kontrol mekanizmalarının tespiti ve uygulanması ile ilgili önerilerde bulunmuş ve firmaların dönemsel performanslarını yakından takip etmiştir.Firmaların kurumsallaşması ve kredibilitelerinin artması ile ilgili alt yapı çalışmalarında bulunmuştur.Firmalara mizan, bilanço nakit akım tablosu, yaşlandırma raporu, imalat raporu vb raporları çıkarma, inceleme ve yorumlama, müşteri,üretim, tedarikçi analizi,Firmaların finansal ihtiyaçlarının tespiti ve borç yapılandırması gibi ilgili kurumlarla sonuçlandırılması vb hususlarda destek vermiştir.

SİNAN ŞAHİN

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1980 yılında mezun olduktan sonra, TC Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda 10 yıl görev yapmıştır. 1987 yılında TC Maliye Bakanlığı tarafından İngiliz gelir vergisi sistemi üzerinde incelemelerde bulunmak üzere bir yıl süreyle Londra’da görevlendirilmiştir. Halen Yeminli Mali müşavir olarak çalışmalarını sürdürmektedir. KGK ve SPK denetim lisanslarına sahiptir. Adres Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ’nin kurucu ortağı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

İŞ TECRÜBESİ:

 01.01.2017: Adres yeminli mali müşavirlik denetim ve dan.hizm. a.ş./ ortak, yeminli mali müşavir

01.01.2012-01.01.2017 : RSMTURKEY yeminli mali müşavirlik a.ş. /ortak , yeminli mali müşavir

01.06.2009-01.02.2012 : Yıldız holding(ülker) denetim grup başkan yardımcılığı

1997-2009 : RSM kapital ymm ve denetim a.ş.  /ortak

1990-1997: Ulus (mustafa yılmaz) menkul değerler a.ş.  genel müdür

1980-1990 : Maliye bakanlığı hesap uzmanI

 •  MEHMET ALİ GÜNAY
 • Kasım – 2013 –

İHLAS PAZARLAMA A.Ş.
Sektör – Bölüm – Pozisyon : Mali Analiz Müdürü
İşin Tanımı : Kurumun bankalar ve diğer finans kurumları ile iletişimini sağlamak, bankalar ile ilgili gerek kredi çalışmalarını ve gerekse de finans kurumlarının hizmetlerinden maksimum düzeyde ve en makul masraflarla yararlanmak konusunda çalışmalarda bulunmak, bankacılık ürünlerinin kurum çalışmalarına entegrasyonu konusunda çalışmalarda bulunmak. Ayrıca, kurum içerisinde ekonomi konusunda ve ürün tahsilatlarının hızlandırılmaları konularında eğitimler vermek. Raporlama Yaptığı Kişinin Ünvanı : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı

 • 2008-Eylül 2013

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – İstanbul Avrupa Yakası
Sektör – Bölüm – Pozisyon : Şirketin krediler istihbarat, mali analiz ve risk izleme işlemlerinden sorumlu – Müdür

İşin Tanımı : Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumun, tüm istihbarat faaliyetlerinin koordine edilmesi ve sürdürülmesinden sorumluyum. Söz konusu çalışmaların, sektörün gereği olarak çok kısa süreler içerisinde ve doğru şekilde neticelendirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında çalışma limiti 250.000 TL. ve üzerinde olan firmalara ilişkin kapsamlı mali tahlil ve istihbarat raporları da düzenlenmektedir. Rapor sayısı yıl bazında yaklaşık 600 civarındadır. Risk izleme ve erken uyarı sistemi geliştirme, görev kapsamı içerisindedir. Bana bağlı 12 personel bulunmaktadır. Raporlama Yaptığı Kişinin Ünvanı : Genel Müdür, Yönetim kurulu

 • Temmuz 2007- Deneyim Süresi:9 ay

ÖZEL BİR KURUM – İstanbul Avrupa Yakası
Sektör – Bölüm – Pozisyon : Tarım ve Orman Ürünleri – Yönetim – Genel Müdür

İşin Tanımı : 151 personeli 11 şubesi bulunan Kurumda, finans, muhasebe, satış ve personel konuları olmak üzere, tüm konuları kapsayacak şekilde kurumu temsil etmek. Raporlama Yaptığı Kişinin Ünvanı : Yönetim kurulu

 • Haziran 2005-Şubat 2007 Deneyim Süresi:1 yıl 8 ay

DENİZBANK TEKİRDAĞ ŞUBESİ – Tekirdağ
Sektör – Bölüm – Pozisyon : Bankacılık – Şube Müdürü İşin Tanımı : Tekirdağ Şubesinin kuruluşu, şube açılış işlemlerinin organizasyonu, personel seçimi ve eğitimi, kısa sürede verilen tüm hedeflerin gerçekleştirilmesi. Raporlama Yaptığı Kişinin Ünvanı : Bölge Müdürü, Genel Müdür Yrd., Genel Müdür

 • Haziran 2003-Haziran 2005 Deneyim Süresi:2 yıl

DIŞBANK – TEKİRDAĞ ŞUBESİ – Tekirdağ
Sektör – Bölüm – Pozisyon : Bankacılık – Şube Müdürü İşin Tanımı : Şube ile ilgili olan tüm işlemlerin ve faaliyetlerin verilen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi. Raporlama Yaptığı Kişinin Ünvanı : Bölge Müdürü, Genel Müdür Yrd., Genel Müdür

 • Eylül 2002-Haziran 2003 Deneyim Süresi:9 ay

MNG BANK MERKEZ ŞUBE – İstanbul Avrupa Yakası
Sektör – Bölüm – Pozisyon : Bankacılık / Finans – Kurumsal Pazarlama – Yönetici İşin Tanımı : İstihbarat bilgi bankasının oluşturulması, buna yönelik bilgisayar programının yazılması ve kredi pazarlama konusundaki tüm çalışmalar. Raporlama Yaptığı Kişinin Ünvanı : Şube Müdürü, Genel Müdür Yrd.

 • Haziran 1998-Ekim 2001 Deneyim Süresi:3 yıl 4 ay

ETİBANK – İSTANBUL – İstanbul Avrupa Yakası

Sektör – Bölüm – Pozisyon : Bankacılık / Finans – Kurumsal Pazarlama – Müdür İşin Tanımı : Bankanın Mali Tahlil ve İstihbarat Müdürlüğünün kurulması, alt yapının oluşturulması, personel temini ve eğitimi birimler arası koordinasyon, birimin sirkülerinin yazımı, Mali tahlil ve istihbarat şablonu ile firma derecelendirme şablonunun ve bunlara ilişkin bilgisayar programlarının yapımı. Mali tahlil konusunda ilgili Birimlerin ve şubelerin eğitim faaliyetleri. Ayrılma Nedeni : Bankanın kapanması Raporlama Yaptığı Kişinin Ünvanı : Genel Müdür Yrd., Genel Müdür, Yönetim Kurulu 

 • Mart 1989-Haziran 1998 Deneyim Süresi:9 yıl 4 ay

EMLAK BANKASI – İstanbul Avrupa Yakası

Sektör – Bölüm – Pozisyon : Bankacılık / Finans – Kurumsal Pazarlama – Müdür Yrd İşin Tanımı : Sınavla girdiğimi bankacılığa Kurumlar Bankacılığı Mali Tahlil ve İstihbarat Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak başladım. Genel Müdürlük ve şubede 4 yıl bu konuda çalıştıktan sonra 1993 Yılında Kredi İnceleme ve Kontrol Müdürlüğüne geçtim. Kredilerin onay koşullarına uyumu ve takibinin yanı sıra Bölge Müdürlüklerinden gelen mali tahlil ve istihbarat raporlarının incelenmesi, uygunluğunun kontrolü konularında çalıştım. Emlak bankasında uzmanlık ve müdür yardımcılığını sınavla kazandım. Emlak bankasında çalıştığım süre boyunca İstihbarat Mali tahlil, Krediler ve Risk İzleme, kredi takip konularında eğitim verdim. Raporlama Yaptığı Kişinin Ünvanı : Müdür, Genel Müdür Yrd., Genel Müdür, Yönetim Kurulu 

 • Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu : Üniversite / Mezun Üniversite : Üniversite : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölümü : İktisat Mez. Tarihi :1988
Lise : Lise Türü / Bölümü : Düz Lise / Fen Öğretim Tipi / Dili : Örgün Öğretim / Türkçe Lise Adı : Tekirdağ Namık Kemal Lisesi 

SERVET ÇADIR 

Eğitim Durumu

 • Cumhuriyet Üni. Sivas Meslek Yüksek Okulu Makine – İmalat Teknikerliği 1997
 • Sivas Erkek Teknik Lisesi Makine Teknisyenliği Sivas 1995
 • Halil Rıfat Paşa İlkokulu Sivas 1988

Yabancı Diller 

İngilizce – Orta Seviye

Bilgisayar Programları

 • AUTO – CAD / İki Boyutlu / Üç Boyutlu
 • Mechanichal Desktop 3.1 – 4.1 İki Boyutlu
 • Windows 98 – 2000- XP
 • Office 97 – 2000 – XP
 • Mastercam 7.0 Mill
 • Solidworks / İki Boyutlu

Meslek Deneyimleri

 • Plaspas LTD. ŞTİ. / Teknik Ressam ve Teknik Eleman
 • Maripak LTD. ŞTİ. / Teknik Ressam Satın Alma ve Kalite Kontrol Sorumlusu
 • Gemkon AŞ. / Şantiye Sorumlusu ve Teknik Ressam
 • Med Sistem LTD. ŞTİ. / İmalat Sorumlusu
 • Hermak LTD. ŞTİ. / Teknik Ressam
 • Güneyler Asansör LTD. ŞTİ. / Tasarım Sorumlusu Kalite Güvence Yöneticisi
 • Kas Belgelendirme / Baş Denetçi
 • Acar Patent / Danışman
 • Çadır Danışmanlık / Danışman 

Kurs ve Eğitimler

 • Mesleki Eğitim / İmalat – Bakım – Onarım
 • Mesleki Eğitim / Plastik Enjeksiyon Kalıbı Tasarım ve İmalatı
 • ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve CE / 9001 : 2000
 • ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi / ISO 9001 : 2008
 • ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi / ISO 9001 : 2015
 • ISO 14001 – 2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi / ISO 14001 : 2015
 • ISO 27001 – 2013 Bilgi Güvenliği Sistemi Baş Denetçi Eğitimi / ISO 27001 : 2013
 • ISO 45001 – 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Denetçi Eğitimi / ISO 45001 : 2018

MAHMUT ÖZGÜN

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme Bölümü 1999 yılı mezunudur. Aynı dönem içerisinde pedagojik formasyonunu da tamamlamıştır. Yüksek lisansını Uluslararası kalite yönetimi yüksek lisans programı (MBA) olarak “kalite artırıcı bir strateji olarak dış kaynaklardan yararlanma ve lojistik ve hizmet saplayıcı firmalar üzerine bir araştırma konusuyla 2006 yılında tamamlamıştır. 

MESLEKİ TECRÜBE VE YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

İnsan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, birbiri ile iç içe ayrılmaz bütünler olan İnsan Kaynakları fonksiyonları kapsamında; İnsan Kaynakları politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamaların yaygınlaştırılması, İnsan Kaynakları Yönetimi sistemlerinin (İnsan Kaynakları politika ve stratejilerinin belirlenmesi, organizasyonel yapılanma, kariyer planlama, seçme ve yerleştirme, performans değerleme, ücretlendirme v.b) tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması; İnsan Kaynakları organizasyonel yapılanma prosedürlerinin oluşturması, iş akışı proseslerinin geliştirilmesi,

PriceWaterhouseCoopers (PWC), Deloitte, Mercer, HayGroup İnsan Kaynakları Süreç çalışmalarının yürütülmesi, Yetkinlik Model Çalışmaları; Kişilik Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) Yetkinlik Çalışması, Thomas Danışmanlık Kişilik Envanteri, Psikolojik Bilimler Enstitüsü (PBE) – PAPI İnsan Kaynakları Ölçme-Değerlendirme Danışmanlığı, Assessment Systems (EICOM Yetkinlik Envanteri)

Yetkinlik Modeli Tasarımı çalışmalarının yapılması, HayGroup Ücret yönetimi ve yan hak çalışmalarının yönetilmesi, Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Modeli tasarımı ve süreç iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanması, Yıllık iş gücü planlaması çerçevesinde Seçme ve Yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Bireysel gelişim ve Kariyer Planlarının hazırlanması, Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması, sonuçlarının ölçülmesi ve raporlanması, eğitim stratejilerinin belirlenmesi, eğitim bütçelerinin hazırlanması, eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, Üstdüzey Yönetim için Koçluk programlarının, Müdür Düzeyi için Yönetici Akademisinin ve Satış, Pazarlama ve Zincir Mağazalar departmanları için eğitim akademilerinin tasarlanması, Oryantasyon ve işbaşı eğitimlerinin planlanması ve düzenlenmesi. TURQUALITY® Proje çalışmalarına katkı sağlamak, SAP HR Kavramsal Tasarım çalışmalarının takip ve sorumluluğu, Çalışan Memnuniyeti Anket çalışmasının gerçekleştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi; raporun analiz edilmesi ve aksiyon planı önerisinin hazırlanması, Çalışanları organizasyonda tutmak ve verimini yükseltmek için ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak, Şirket çalışanları arasında yatay ilişkilerin güçlendirilmesi, ekip çalışması ve örgüt ikliminin sağlanması, Çalışan motivasyonunu sağlayacak sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği faaliyetlerine ilişkin, kurul toplantılarını organize etmek, İSG eğitim faaliyetlerini organize etmek, tutanak ve raporları hazırlanması, ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması, ISO 9001:2008, BRC, AIB ve ISO 22000 Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin geliştirip uygunsuzlukların en aza indirilmesi için, sistem iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunulması.

 İŞ DENEYİMLERİ

 İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (İTU GVO) İnsan Kaynakları Müdürü – Mayıs 2014

Kısaca İTU GVO (www.itugvo.k12.trİnsan Kaynakları Politikalarının etkin olarak uygulanmasını sağlamak, İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alınmasını sağlamak, İnsan kaynağının motivasyon ve verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenleri belirleyerek koordine ve kontrol etmek, Eğitim ve Gelişim İhtiyaçlarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları organize etmek, Personel İhtiyacının Belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek, Ast ve üstler arasında çıkan sorunların çözümü konularında danışmanlık yapmak, Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapmak.  İnsan Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması, İş gücü Planlamasının Yapılması, Süreçlerin Analizi ve Yeniden Yapılandırılması,Seçme ve Yerleştirme Çalışmalarının Yürütülmesi, Eğitim ve Geliştirme Çalışmalarının Yürütülmesi, Bireysel Gelişim Planlarının Çıkarılması ve Terfilerin İncelenmesi,Ücret Yönetimi ve Yan Haklar, Performans Yönetimi, Kariyer/Yetenek Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi Proje Yöneticiliği, İK Faaliyet Raporlama,Sosyal ve Sportif Organizasyonların Yapılması,İç İletişim Faaliyetleri, Prosedürler Hazırlanması/Uygulanması,Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi,Kalite Bilincinin Arttırılması Ve Sistemin Etkinliğini Sağlanmasına Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, Özlük ve Bordro Yönetimi, İzin ve Mesai Planlarının Çıkarılması Ve Kontrolü, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında yürütülen çalışmalar, İşyeri Hekimi ile Koordineli Sürdürülen Faaliyetler, İdari Faaliyetlerin (temizlik, yemek, güvenlik vb.) Yönetilmesi

 Simfer San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Grup Müdürü Kasım 2012 –  Ocak 2014

Kısaca Simfer (www.simfer.com.tr)

Yurt içinde yaygın servis ağı, 2.000′den fazla satış noktası ve mevcut 3 fabrikasında 1.250′den fazla çalışanı ile müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet vermektedir. Avrupa başta olmak üzere, Balkanlar, Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetleri, Afrika ve Ortadoğu’nun tamamı, Körfez ülkeleri ve Güney Amerika ülkelerine olmak üzere 137 ülkeye ihracat yaparak Türkiye’de ilk 500 sanayi kuruluşu içindedir.


İnsan kaynaklarının, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, birbiri ile iç içe ayrılmaz bütünler olan İnsan Kaynakları Fonksiyonları kapsamında, İnsan Kaynakları politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerinin -Organizasyonel yapılanma, seçme ve yerleştirme, performans değerleme, ücretlendirme, kariyer planlama- tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması kapsamında; İşletmenin ihtiyacı olan insan kaynağı sayısı ve niteliğini belirleyerek, geleceğe yönelik insan gücü planlamasını yapmak ve revize etmek, İnsan Kaynakları organizasyonel yapılanma prosedürlerini oluşturmak, iş akışı proseslerinin geliştirmek, İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, ve bu politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasını sağlamak, Çalışanları organizasyonda tutmak ve verimini yükseltmek için ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak, Şirket çalışanları arasında yatay ilişkilerin güçlendirilmesi, ekip çalışması ve örgüt ikliminin sağlanması, İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alınmasını sağlamak, İşe yeni alınanların uyumunu sağlayabilmek için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek, Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması, sonuçlarının ölçülmesi ve raporlanması, eğitim stratejilerinin belirlenmesi, eğitim bütçelerinin hazırlanması, eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek, İnsan kaynağının yaptığı işlerin nesnel olarak ölçülebilmesi için performans değerlendirmesi yapılmasını sağlamak, Çalışan motivasyonunu sağlayacak sosyal etkinlikleri düzenlemek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlamak, koordine ve kontrol etmek, Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapmak, İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi içinde olmak.

Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Aralık 2009 –  Kasım 2012

Kısaca Kervan Gıda (www.kervangida.com)

ISO 9001:2008, BRC, AIB ve ISO 22000 Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifikalarına sahip, 750 çalışanı, ileri teknolojiyle donatılmış 35.000 metrekare fabrikası, günlük 80 tonluk üretim kapasitesiyle Kervan Gıda Türkiye’nin önde gelen yumuşak şeker üretici ve ihracatçı firmalarından biridir.


İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlamak, koordine ve kontrol etmek, İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, ve bu politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasını sağlamak, İşletmenin ihtiyacı olan insan kaynağı sayısını ve niteliğini belirleyerek, geleceğe yönelik insan gücü planlamasını yapmak ve revize etmek, İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alınmasını sağlamak, İşe yeni alınanların uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmetiçi eğitim programlarınıdüzenlemek, İnsan kaynağının yaptığı işleri nesnel olarak değerlendirilebilmesi için performans değerlendirmesi yapılmasını sağlamak, İnsan kaynağının motivasyon ve verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenleri belirleyerek koordine ve kontrol etmek, İnsan kaynağının kariyer gelişimini ve planlarını gerçekleştirerek uygulamak, Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapmak, İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi içinde olmak. İnsan kaynağının özlük işlemlerini yürütmek.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Temmuz 2001, Kasım 2009

Kısaca MÜSİAD (www.musiad.org.tr)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); Türkiye genelinde 33’ye ulaşan şube sayısı, 45 farklı ülkede yaklaşık 105 irtibat noktasıyla 3.300’den fazla üyeyi ve GSMH’nın %15’ini karşılayan, ihracata ise yaklaşık 17 milyar dolar katkısı olan, yaklaşık 1.200.000 kişiye istihdam sağlayan ve yıllık ortalama 5 milyar dolara yakın yatırım yapan 15.000 işletmeyi temsil eden; iş dünyası için olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, kurumsal kimliğini tamamlayarak, bunu ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’yle tasdik ettiren güçlü bir “SİVİL TOPLUM KURULUŞU”dur.

 Temmuz 2001 – Kasım 2009 tarihleri arasında eş zamanlı olarak kurum bünyesinde farklı departman ve görevlerde yürütülen görev ve sorumluluklar aşağıda yer almaktadır.

 Araştırmalar ve Yayın Yöneticisi, Haziran 2008 – Kasım 2009

 Dernek yayınlarının; zengin ve nitelikli muhteva, estetik dizayn ve belirlenen periyotlarda çıkarılmasını sağlamak,  Gündem ihtiyaç doğrultusunda yayın önerileri hazırlamak,  Basımına karar verilen yayınların editörlüğünü yapmak,  Kurumun yayın politikası doğrultusunda ortaya çıkan yeni gelişmelerle ilgili Ar-Ge çalışmaları yürütmek, Üyeleri ticari, teknolojik, kalite, yönetim sistemleri, sektörel gelişmeler hakkında bilgilendirmek, Hazırlanan yayınların, basılı matbuatın, tespit edilen içerikte, istenilen kalitede, belirlenen periyot ve zaman dilimlerinde yayınlanmasını veya basılmasına sağlamak.

 Kalite Yönetim Müdürü, Mayıs 2004 – Kasım 2009

 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde üretilen tüm dokümanların (El kitapları, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) etkin bir şekilde işleyişini sağlamak, Kalite Eğitimlerine ilişkin ihtiyaçları tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, İç Tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılmasını sağlanmak, Öneri geliştirme sistemine ilişkin organizasyonu geliştirmek, öneri sisteminde çalışanlara danışmanlık yapmak ve üst yönetime rapor vermek.

 Eğitim Müdürü, Şubat 2004 – Kasım 2009

 Eğitim/Geliştirme faaliyetlerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak,  İhtiyaç duyulan eğitim konularında eğitimcileri araştırarak, uygun eğitimcileri tespit etmek ve gerekli işbirliği anlaşmalarının yapılmasını sağlamak. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili çeşitli doküman, çizelge ve raporları hazırlamak.

İnsan Kaynakları Müdürü, Ekim 2004 – Şubat 2006

İnsan Kaynakları Politikalarının etkin olarak uygulanmasını sağlamak, İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alınmasını sağlamak, İşe yeni alınanların uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek, İnsan kaynağının yaptığı işlerin nesnel olarak değerlendirilmesi için performans değerlendirmesi yapılmasını sağlamak, İnsan kaynağının motivasyon ve verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenleri belirleyerek koordine ve kontrol etmek, Eğitim ve Gelişim İhtiyaçlarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları organize etmek, Personel İhtiyacının Belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek, Ast ve üstler arasında çıkan sorunların çözümü konularında danışmanlık yapmak, Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapmak.

 Avrupa Birliği Proje Koordinatörü, Aralık 2004 – Aralık 2006

 Avrupa Birliği katılım öncesi mali kaynakları ile desteklenmekte olan, “Hidrolik Teknisyeni Yetiştirme Programı” (HTYP) – Proje uygulama süresi 1,5 yıl ve Bütçesi 257.335 € – projesinin hazırlanması, nihayetinde kabul edilen projenin uygulama safhalarını yürütmek ve 12 kişiden oluşan proje ekibinin koordineli çalışmasını sağlamak.

 Sektör Kurulları Müdürü, Mayıs 2003 – Mayıs 2009

Üyelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, Üyelerarası işbirliğini artırmaküye memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, Üyelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini yükseltici, sürekli gelişmelerini sağlayıcı bilgi akışını gerçekleştirmek.

 Sektör Kurulları Koordinatörü, Temmuz 2001 – Mayıs 2003

 Üyelerarası iletişimi ve işbirliğini artırmak, üye memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, Üyelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,  Yeni hizmetler geliştirmek, üyelerin iş hacmini artırmalarına yardımcı olmak.

 EĞİTİM ve SEMİNERLER

 PricewaterhouseCoopers (PwC) İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı – 10 Gün 100 Saat 2011

 İnsan kaynakları alanında değerler, vizyon, misyon çalışmalarından organizasyonel yapılanmaya, iş tanımları ve yetkinliklerden ücret ve performans yönetimi başta olmak üzere insan kaynakları süreçlerini kapsayan eğitim programı kapsamında performans ve ücret yönetimi, finans, bordrolama, iş hukuku konuları ile yetkinlik kavramı, işe alım süreci ve mülakat teknikleri, performans yönetimi, ücret yönetimi, eğitim ve kariyer, yetenek yönetimi kapsamında;

 İnsan Kaynakları Yönetiminin Dünü, Bugünü, Geleceği; İK Yönetimi Temel İlkeleri, İnsan Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar, İK Yetkinlikleri

Çalışan İlişkileri Yönetimi & Şirket içi İletişim Araçları;  İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurumsal İletişim İlişkisi, Şirket içi İletişim Araçları ve Etkin Kullanımı, Çalışan Motivasyon Yönetimi

Organizasyonel Yapı, İş Analizi ve İş Tanımları; Organizasyonel Yapılanma,İş Analizi, İş Tanımları

Yetkinlik Kavramı ve Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi; Yetkinlik Analizi Yaklaşımı ve Yetkinlik Sözlüğünün Oluşması, Yetkinlik Bazlı İK Süreçleri – Yetkinliğin Kullanım Alanları; Yetkinlik Bazlı İK Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler         

 İşe Alım Süreci ve Mülakat Teknikleri; Mülakat Teknikleri ve Çeşitleri,İstihdam ve Oryantasyon, İşe Alım Sürecinin Diğer İK Süreci ile Etkileşimi

Performans Yönetimi; Performans Yönetimi Sisteminin Kurulması,Performans Değerlendirme Süreci, Ücret Yönetimi, Eğitim ve Gelişim, Kariyer Planlama 

Ücret Yönetimi; Temel Ücret Yapısının Tasarımı: Alternatifler, Ücret Yönetiminin Temel Taşları, Toplam Ücret Yönetimi Kurulma Süreci

Eğitim ve Kariyer Yönetimi; İK’da Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi, Kariyer Haritası, Yedekleme, Terfi/Atama, Yetenek Yönetimi, Yetenek Havuzu                   

Yetenek Yönetimi; Yetenek Yönetimi Kavramı ve Süreci, Etkin Bir Yetenek Yönetimi, Yetenek Yönetimi Sürecinin Ölçümlenmesi

 Güzel Konuşma ve Hitabet Kursu BSF Akademi, 13 Ağustos  – 13 Eylül 2007 

 Project Development and Implementation Advanced Training ProgrammeDPT, 29 Nisan – 4 Mayıs 2007

 Supply Chain Operations Reference SCORR EğitimiLojitek Yönetim ve Danışmanlık, 26 Nisan 2007

 TÜBİTAK 7. Çerçeve Programı: “Başarıya Giden Yol 3”, 24–25 Nisan 2007

 Project Development and Implementation Training Programme Basic Training DPT,  29 Temmuz – 02 Mart 2007

 TÜBİTAK 7.Çerçeve Programı:“Başarıya Giden Yol 2”,  21–22 Nisan 2007

 The Project Circle, Technical, Financial and Legal Aspects of FP7 Projects Preparation and Completion European Commission: Dg Information Society And Media,  25-27 Aralık 2007 

MÜSİAD Akademi Liderlik MBA Programı Ekim 2006 – Haziran 2007

Program Kapsamında Alınan Dersler

Stratejik Liderlik, İşletmelerde Bütçe Hazırlama, Finansal Yönetim, Pazarlama-Satış Yönetimi, Stratejik Yönetim, Etkin Üretim, Stratejik Girişimcilik, Raporlama ve Yazım Teknikleri 

 • MÜSİAD Akademi İşadamı/Yönetici Geliştirme Programı, Eylül 2005–Temmuz 2006

      Program Kapsamında Alınan Dersler

 Bütünsel Beyin Mind Mapping, Mülakat Teknikleri, BASEL II, Reel Sektörde Döviz Kuru Riski, Bütçe Kontrol Sistemleri, İşletme Finansmanı, Problem Çözme ve Karar Verme,Aile Şirketlerinde Yönetim, Öğrenen Organizasyonlar, Takım Çalışması, İşletme Yönetimi, İşletme Stratejileri, 21. y.y. Pazarlama Stratejileri, Motivasyon – Kişisel Liderlik, Raporlama ve Hazırlama Teknikleri, Uygulamalı Dış Ticaret 

 • AB Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimi Deleeuwe International
 • AB Hibe Projelerinde Başarılı Olmanın Yolları ve Avrupa Birliği’ne Proje Yazma Teknikleri Atölye Çalışması İstanbul Sanayi Odası
 • Hedeflerle Yönetim ve Zaman Yönetimi Eğitimi Arbelan Yönetim ve Danışmanlık
 • İhracatta Etkin Yönetim Dış Ticaret Eğitim Programı İGEME