3. Göz Danışmanlık, aşağıda listelenmiş bütün alan ve kapsamlarında eğitim hizmeti vermektedir.

 • AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA
 • BÜTÇE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMLERİ
 • İÇ DENETİM ETKİN YÖNETİM AMAÇLI KULLANIM EĞİTİM
 • FİRMALAR NAKİT SIKINTISI NASIL ÇÖZÜMLER
 • İKNA VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ
 • MOTİVASYON EĞİTİMİ
 • TEDARİKÇİ EĞİTİMİ
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ
 • STRES YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ
 • TEKNİK ANALİZ EĞİTİMİ
 • DİGİTAL PAZALAMA EĞİTİMİ
 • GENEL FİNANS VE FİNANS MATEMATİĞİ
 • EXCEL İLE FİNANSAL MODELLEME EĞİTİMİ