Firmanın kur, vade, faiz ve likidite riskleri yönünden incelenmesi. Yatırımın karlılık yönünden incelenmesi (Fizibilite Raporları)

Finansal analiz, firmanın nakit ihtiyacını yaratan nedenleri tespit etmek; Nakit dengesinin finansal enstrümanlar (kredi, VOB, Forex, Spot döviz, option, futures, swap, forfeiting, factoring, leasing, halka arz, vb.) kullanılarak sağlıklı hale gelmesi için önerilerde bulunmak; Firmanın kur, faiz, likidite, default, vb gibi riskler açısından analizini yapmak; Firma mali dengesinin sağlıklı hale gelmesinde firma ile birlikte çalışarak sorunu sona erdirmek için;

İhtiyacınız Olan 3.Bir Göz !