3.Göz Danışmanlık; Ekonomi Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Finans Danışmanlığı, İç Denetim, Risk Yönetimi, Pazarlama, Satış, Bütçe, Kurumsallaşma, Reorganizasyon vb alanlarda kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir.

FİNANS DANIŞMANLIĞI

Finansal analiz,firmanın nakit ihtiyacını yaratan nedenleri tespit etmek. Nakit dengesinin finansal enstrümanlar (kredi,VOB, Forex, spot döviz, option, futures, swap, forfeiting, factoring,leasing, halka arz vb.) kullanılarak sağlıklı hale gelmesi için önerilerde bulunmak. Firmanın kur, faiz, likidite, default vb gibi riskler açısından analizini yapmak. Firma mali dengesinin sağlıklı hale gelmesinde firma ile birlikte çalışarak sorunu sona erdirmek

MİSYONUMUZ

Bünyesinde Teftiş Kurulu olmayan firmaların, bu açığını gidererek firma sahibinin firmanın tüm verilerini kontrol etmesine, firmanın kurumsallaşmasına,otomasyon kullanım oranının artırılarak işlemlerin hızlandırılmasına, teşvik , destekler, firmanın karşı karşıya kaldığı finansal ve operasyonel riskler konusunda firma sahibine veya yöneticilerine yönelik raporlar düzenleyerek firmanın daha verimli olmasına katkıda bulunmaktır.Bu amaçla firmamızın denetim, muhasebe, teşvik, otomasyon ve uluslar arası kalite belgelendirme konularında uzman bir ekibi firmaları periyodik olarak inceleyip sonucunu rapor halinde yönetime sunarlar.

EKONOMİ DANIŞMANLIĞI

Makro ekonomik verilere göre sektör ve firmanın durumunun incelenmesi ve firma büyüme hedeflerinin sorgulanması için enflasyon kapasite kullanım oranları, yatırım ve büyüme vb veriler dikkate alınarak firma hedeflerinin belirlenmesine destek vermek.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

SWOT analizi, reorganizasyon, iş akışları, prosedürler, talimatlar yoluyla firma hedeflerinin ve çalışma şeklinin belirlenmesinde, birimlerin hedeflere uygun çalışmalarının denetlenmesinde ve verimliliğin artırılarak daha rekabetçi olması konularında yönetime destek vermek. (tedarikçi analizi ve alternatif satış kanalları çalışmaları ,raporlamalar,etkin toplantılar düzenlenmesi vb.).

Şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaparak, yönetim kuruluna profesyonel yönetici desteği sağlamak

Aile şirketlerinin kurumsallaşması süreçlerini yöneterek, gelecek nesillerin kuruma kazandırılması,kurumsal kimliğin daha ilerilere taşınabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak