3. Göz Danışmanlık, günümüze kadar bir çok sektörde (üretim, bankacılık, sigortacılık, holding, ticaret, perakende, gayrimenkul, teknoloji ve daha bir çok sektör) yüzlerce firma için değerleme yapmış olan kadrosu ile değerleme hizmetleri vermektedir.

Bu kapsamda:

 • Şirketler için uluslar arası genel kabul görmüş değerleme yöntemlerine göre değer tespit çalışması yapılması
 • Şirketlerin detaylı finansal inceleme (due diligence) çalışmalarının yapılması
 • Sektör ve potansiyellerin detaylı incelenerek şirket değerini artıracak parametrelerin tespiti ve bu konuda danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • Şirketlerin fizibilite, yeniden yapılandırma (restructuring) ve stratejik planlama gibi ihtiyaca yönelik özel çalışmaların hazırlanması

hizmetleri verilmektedir.

Şirket değerleme raporu nerede kullanılır?

 • Şirketlere kredi verme işlemi sırasında ipotek amaçlı
 • Şirket ortaklık yapısının değişimi sırasında ortaklık oranlarının tespiti ve satış bedellerinin tayini
 • Halka arz işlemleri
 • Yatırım amaçlı (Borsa’ya kote firmalar veya halka açık olmayanlar dahil)
 • Şirket değerini artırma kapsamında şirket yöneticilerinin yönlendirilmesi
 • Şirket performansının tespiti
 • Portföy risk-getiri optimizasyonu

e kadar bir çok sektörde (üretim, bankacılık, sigortacılık, holding, ticaret, perakende, gayrimenkul, teknoloji ve daha bir çok sektör) yüzlerce firma için değerleme yapmış olan kadrosu ile değerleme hizmetleri vermektedir.