3. Göz Danışmanlık, sirket birleştirme ve devralma faaliyetleri kapsamında her aşamada hizmet vermektedir.

Birleştirme ve Devralmalar (Birleşme ve Satın Almalar) Hizmetleri

Bugüne kadar farklı kurumlarda Birleşme ve satın alma faaliyetlerini başarıyla yürüten ve birçok projeyi tamamlayan kadromuz ile aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz:

– Şirketlerin değerleme raporlarının ve kapsamlı bilgilendirme belgelerinin hazırlanması (bilgilendirme muhtırası) (satıcı tarafı)
– Şirketin dahil olduğu sektörün detaylı analizi ve potansiyel şirketlerin belirlenmesi (alıcı taraf)
– Şirket satışından önce yönetici ve hissedarların bilgilendirilmesi ve gerekli adımlar konusunda danışmanlık verilmesi
– Yurtiçi ve yurtdışı potansiyel müşterilerin belirlenmesi, müşteriye ulaşılması ve tüm sürecin müşteri (satıcı tarafı) ile birlikte yürütülmesi
– Veri odası süreçleri
– Denetçiler, avukatlar ve çevre danışmanları gibi diğer tarafların işlemlerle ilgili tavsiyelerde bulunmaları için tavsiye ve seçimi
– Mutabakat, ortaklık ve hisse devri anlaşmaları gibi kilit anlaşmaların hazırlanması ve müzakeresinde danışmanlık
– Nihai anlaşmaların oluşturulmasında hukuk müşaviri ile çalışmak

Şirket Değerleme Hizmetleri

3. Eye Danışmanlık, bugüne kadar değerleme yapmış kadrosuyla birçok sektörde (imalat, bankacılık, sigorta, holding, ticaret, perakende, gayrimenkul, teknoloji ve daha birçok) yüzlerce firmaya değerleme hizmeti vermektedir. Bu bağlamda:

– Uluslararası kabul görmüş değerleme yöntemlerine göre şirketler için değerleme çalışması yapılması
– Şirketlerin detaylı mali inceleme (durum tespiti) çalışmalarının yapılması
– Sektörü ve potansiyelleri detaylı inceleyerek şirketin değerini artıracak parametrelerin belirlenmesi ve bu konuda danışmanlık hizmeti verilmesi
– Şirketlerin fizibilite, yeniden yapılanma ve stratejik planlama gibi özel ihtiyaçlara dayalı çalışmaların hazırlanması
hizmetleri verilmektedir.

Şirket değerleme raporu nerede kullanılır?

– Şirketlere borç verme sürecinde ipotek amaçları
– Şirketin ortaklık yapısının değişmesi sırasında ortaklık oranlarının belirlenmesi ve satış fiyatlarının belirlenmesi
– HALKA arz işlemleri
– Yatırım amaçlı (borsa şirketleri veya halka açık olmayan şirketler dahil)
– Artan şirket değeri kapsamında şirket yöneticilerine rehberlik etmek
– Şirket performansının belirlenmesi
– Portföy risk-getiri optimizasyonu